top of page

"אקדמילי: אקדמיה בשבילי"

הקמת "אקדמילי" הייתה הצעד הטבעי הבא לאחר שנים של רכישת מיומנויות אקדמיות גבוהות, הכרה מעמיקה עם מסגרות אקדמיות וציפיותיהן מהסטודנטים וניסיון בעבודה פרטנית עם סטודנטים והכרת צורכיהם.

 

בזכות הסיוע, ההדרכה, הליווי והייעוץ שאנו ב"אקדמילי" מספקים לסטודנטים, הם הופכים מיומנים, מוכשרים ומקצועיים יותר מבחינה אקדמית, מבינים יותר בעבודותיהם ובחומר הנלמד, וכן מוכנים יותר להמשך עתידם האקדמי והמקצועי בכוחות עצמם.

"אקדמילי" מאמינה שלא כולם מגיעים לאקדמיה עם סט יכולות, מיומנויות ורקע זהה, ולכל סטודנט צרכים, כישורים וקצב שונים. אך זה אינו צריך להיות הגורם המשפיע על האם יסיימו את לימודיהם בהצלחה או לא. כל אחד זכאי להשכלה אקדמית.

לכן, כל מטרתה של "אקדמילי" היא פשוט לעזור לסטודנטים להצליח.

bottom of page