מחירים גלובאליים

**מחירי העבודות השלמות כוללים תיקונים, היערות, שינויים, עד ההגשה ואינם כוללים תוספות לעבודה שנוספו לאחר תיאום הציפיות / מתן ההנחיות.

מלבד התמחור המוצע כאן, ניתן לקבל הצעות מחיר מותאמות באופן אישי

800

ניתוח/ייעוץ סטטיסטי

5950

סמינריון איכותני (ראיונות) שלם

(לפי קצב המרצה - עד הגשה)

6750

סמינריון איכותני (ניתוח תוכן) שלם

(לפי קצב המרצה - עד הגשה)

4950

סמינריון כמותי שלם

(לפי קצב המרצה - עד הגשה)

2550

פרק סקירת ספרות+מבוא

950

פרק שיטת המחקר

1450

פרק ממצאים (כולל ניתוח סטטיסטי)

1750

פרק דיון (+מגבלות והמלצות)

800

ביבליוגרפיה ותיקוני APA

2000

הגהה לשונית (עד 50 עמודים)

3500

הגהה לשונית (בין 51-100 עמודים)

5450

הגהה לשונית (מעל 100 עמודים)

800

מצגת רפראט (איכותני/כמותני)

© 2016 by Manor Zeltzer. Proudly created with Wix.com

Academily2@gmail.com | 052-4209406 | קיבוץ בית אלפא