על אינטליגנציות מרובות

התרת הקשר

העיר הקסומה

תלונות או לא להיות

סיפור על מדרגות

כתיבה מקורית

"ואכן כתיבה עשויה להיות בית של מילים וחלום, ממנו אתה יוצא לצפות מעבר לעצמך ובו מתרחש המסע הנפשי אל תוכך פנימה. בניינו של בית זה לעולם לא יושלם. אתה חוזר ומוסיף בו נדבך של מציאות ועליית גג של דמיון"

(אדיר כהן, 1995, עמ' 9)