top of page

על אינטליגנציות מרובות

התרת הקשר

העיר הקסומה

תלונות או לא להיות

סיפור על מדרגות

כתיבה מקורית

"ואכן כתיבה עשויה להיות בית של מילים וחלום, ממנו אתה יוצא לצפות מעבר לעצמך ובו מתרחש המסע הנפשי אל תוכך פנימה. בניינו של בית זה לעולם לא יושלם. אתה חוזר ומוסיף בו נדבך של מציאות ועליית גג של דמיון"

(אדיר כהן, 1995, עמ' 9)

bottom of page