top of page

מחירים לפי שעות עבודה

**המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ.

***ניתן לקבל הצעות מחיר מותאמות באופן אישי.

כתיבת עבודות*

התלמיד מגיע למיקום מפגש שיסוכם איתו - 130 ש"ח לשעת עבודה

הסיוע ייעשה ללא צורך בהגעת התלמיד - 150 ש"ח לשעת עבודה

*  "עבודות": סיוע, ליווי וייעוץ בכתיבת מטלות קורס, סמינריונים איכותניים/כמותניים שלמים או חלקים מסוימים מהם, סיכום/ניתוח מאמרים ועוד.

**  "כתיבת עבודות" אינה כוללת תרגום מאמרים וניתוח/ייעוץ סטטיסטי.

ייעוץ/ניתוח סטטיסטי ו/או עבודה עם SPSS

התלמיד מגיע למיקום מפגש שיסוכם איתו - 150 ש"ח לשעת עבודה

הסיוע ייעשה ללא צורך בהגעת התלמיד - 180 ש"ח לשעת עבודה

תרגום מאמרים מאנגלית לעברית

מאמרים אמפיריים/כמותניים - 25 אג' למילה

מאמרים עיוניים/איכותניים - 20 אג' למילה

פרק מתוך ספר - 20 אג' למילה

(ניתן גם לתרגם חלקים ספציפיים)

bottom of page