מחירים

כל המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ

סיוע בתהליך כתיבת עבודות*

התלמיד מגיע למיקום מפגש שיסוכם איתו - 130 ש"ח לשעה

הסיוע ייעשה ללא צורך בהגעת התלמיד - 130 ש"ח לשעה

"אקדמילי" עד הבית! אנחנו מגיעים אליכם! - 160 ש"ח לשעה (לפחות 4 שעות

*סיוע בכתיבת עבודות: מטלות קורסים, סמינריונים איכותניים/כמותניים שלמים או חלקים מסוימים מהם, סיכום/ניתוח מאמרים ועוד. "כתיבת עבודות" אינה כוללת תרגום מאמרים וניתוח/ייעוץ סטטיסטי.

ייעוץ/ניתוח סטטיסטי ו/או עבודה עם SPSS

התלמיד מגיע למיקום מפגש שיסוכם איתו - 130 ש"ח לשעה

הסיוע ייעשה ללא צורך בהגעת התלמיד - 150 ש"ח לשעה

"אקדמילי" עד הבית! אנחנו מגיעים אליכם! - 200 ש"ח לשעה (לפחות 4 שעות

תרגום/סיכום מאמרים מאנגלית לעברית

מאמרים אמפיריים/כמותניים - 25 אג' למילה

מאמרים עיוניים/איכותניים - 20 אג' למילה

פרק מתוך ספר - 20 אג' למילה

(ניתן גם לתרגם חלקים ספציפיים)

כל המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ

© 2016 by Manor Zeltzer. Proudly created with Wix.com

Academily2@gmail.com | 052-4209406 | קיבוץ בית אלפא