top of page

"אקדמילי" מוגדרת כ"עוסק מורשה" הפועל על פי חוק. דרישתו של המוסד האקדמי באשר לאותנטיות ומקוריות העבודה ברורות ולפי כללי האתיקה, רכישת עבודה מוכנה מהווה עבירה אתית של הסטודנט כלפי המוסד עצמו ועלולה להוביל לביטול קורסים ו/או ביטול התואר עצמו ומהווה סיכון מסוים עבור הסטודנט. "אקדמילי" אינה מעודדת מרמה או קניית תארים באופן פיקטיבי. לקוחותינו מובילים את כתיבת המטלות האקדמיות, נמצאים בתוך תהליך הכתיבה, הם מקבלי ההחלטות והאחראיים הבלעדיים ללימודיהם, עבודותיהם ומעמדם מול המוסד האקדמי. קבלת סיוע, ייעוץ ו/או הכוונה בביצוע מטלות אקדמיות אינה אסורה או מהווה כל עבירה חוקית ו/או אתית.

אפשרויות עבודה ותמחור: כאשר סטודנט מוצא קושי אקדמי כזה או אחר, תהיה הסיבה אשר תהיה, הוא פונה אלינו וברשותו לבחור באחד משני סוגי תמחור: תמחור שעתי (לפי שעות עבודה) ותמחור גלובאלי (לפי השירות שניתן).

תמחור שעתי:

1. פגישה פנים אל פנים כאשר הסטודנט מגיע אלינו (110 ₪ לשעת עבודה): העבודה נעשית במשותף עם הסטודנט ובהנחייתו, תוך מתן הסברים, הבהרות ולימוד שלנו במהלך העבודה. אפשרות זו מאפשרת לסטודנט לשמור על מעורבות כמה שיותר גבוהה בתהליך הכתיבה (על אפשרות זו אנו גם ממליצים ולכן היא גם הזולה ביותר)

2. עבודה עצמאית של "אקדמילי" ללא פגישה עם הסטודנט (130 ₪ לשעת עבודה): ישנם מקרים לא מעטים, בהם הסטודנט בוחר שאין צורך במפגש פנים אל פנים. מקרים כגון: הגהה לשונית, בדיקת הניתוח הסטטיסטי שנעשה, המלצה לארגון מחדש של העבודה, הגהה ביבליוגרפית, שדרוג קורות חיים, תרגום מאמר ותיקונים אקדמיים נוספים. התקשורת באפשרות זו נעשית באמצעות הטלפון ו Email.

3. פגישה פנים אל פנים כאשר "אקדמילי עד הבית" (160 ₪ לשעת עבודה): אנחנו מגיעים למקום שבוחר הסטודנט, והעבודה נעשית בדומה לאפשרות הראשונה.

תמחור גלובאלי

קביעת מחיר לפי סוג השירות שניתן, מתחילתו ועד סופו (ההגשה). תמחור זה כולל תיקונים והיערות, עד להגשה. סוג זה של תמחור כולל גם ניסוח הצעת מחיר מותאמת אישית לכל סטודנט עבור כל שירות שיבקש.

בתהליך קבלת הסיוע, הסטודנט יכול לבחור בין אם הוא מעוניין (1) להגיע אל "אקדמילי", (2) לא להיפגש כלל, או (3) ש"אקדמילי" תגיע אליו (עלות השירות משתנה בהתאם).

אופן התשלום:

במקרים בהם השירות ניתן ללא קיום פגישה פיזית בין נותן השירות לסטודנט, דרושה רמה גבוהה של אמון בין שני הצדדים וזאת מכיוון שאופן התשלום ללא פגישה פיזית נערך כך: (1) בסיום העבודה, "אקדמילי" שולחת מייל עם דיווח לגבי כמה זמן ארך השירות ומהי עלותו בהתאם לתמחור השעתי או הגלובאלי שנקבע. (2) הסטודנט משלם את הסכום המבוקש (במזומן, העברה בנקאית או צ'ק – לא בכרטיס אשראי) ושולח אישור תשלום. (3) "אקדמילי" שולחת לסטודנט במייל את כל החומרים והקבצים הרלוונטיים שנכללו בשירות שניתן וקבלה על התשלום ששולם.

במקרים דחופים בלבד, בהם מועד ההגשה קרוב ואין ביכולתו של הסטודנט לבצע את התשלום: הסטודנט יחתום על טופס "הבטחת תשלום במועד מאוחר יותר".

 

חשוב להבהיר, כי בקבלת השירות מ"אקדמילי", אין הסטודנט מעביר מעצמו את האחריות לתוצאות לימודיו. זוהי מחויבותו של הסטודנט, לוודא כי ההנחיות והציפיות שלו ברורות ומובנות לנותן השירות ושהוא עובר על מה שנעשה ומוודא שזה עונה על ציפיותיו ועל ציפיות והנחיות המרצים. "אקדמילי" מספקת שירותי סיוע, הכוונה, ייעוץ, תרגום ושירותים אחרים, אך בשום אופן היא מספקת ציונים. כאשר נותן שירות, סיים כבר את לימודיו האקדמיים, אינו סטודנט או לא היה מעולם באותו קורס או באותו מוסד אקדמי, תמיד צפויים להיות פערים, אשר האחריות לצמצומם נתונה בידי הסטודנט. זאת בנוגע לכל סוגי הסיוע שמספקת "אקדמילי", מלבד תרגום המאמרים, המתורגמים ע"י מתרגם מאמרים מוסמך, אדם מנוסה, מקצועי, המתמחה בתחום בו עוסק המאמר.

תיקונים: 

רק במקרים של תשלום גלובאלי שתואם בתחילת תהליך הסיוע, התשלום כולל בתוכו תיקונים ו/או היערות מרצה. התיקונים שכלולים במחיר הגלובאלי יינתנו במקרים הבאים: (1) אם נותן השירות שכח לבצע את אחד הדברים עליהם סוכם עם הסטודנט. (2) אם הייתה אי הבנה בין נותן השירות לסטודנט בציפיות הראשוניות. (3) אם מדובר בטעויות מקצועיות (לדוגמה: ניתוח סטטיסטי שגוי, החסרת חלקים מהעבודה שהיו צריכים להיות בה, טעויות הקלדה וניסוח או תיקוני APA).

 

רק במקרים של תשלום גלובאלי שתואם בתחילת תהליך הסיוע, תשלום נוסף ייגבה על "תוספות" שלא היו כלולות בתיאום הציפיות הראשוני בין "אקדמילי" לסטודנט. "תוספות" אלו מתייחסות למקרים הבאים: אם המרצה או הסטודנט מבקשים ניתוח סטטיסטי נוסף, מוסיפים השערת מחקר שלא הייתה, מבקשים פרק נוסף שלא היה בהנחיות הראשוניות ועוד).

"אקדמילי" שומרת על דיסקרטיות מוחלטת ופתוחה לכלל האוכלוסיה הסטודנטיאלית ללא אבחנת גיל, מין, מגזר, עדה, דת או מיקום גיאוגרפי. יחד עם זאת, ל"אקדמילי" הזכות לסרב מתן שירות ללא כל צורך בהנמקה.

bottom of page