מחשבון המבחן הסטטיסטי©

כל הכבוד!!! המבחן הסטטיסטי שעליך לעשות הוא:

לחץ להנחיות ביצוע בתוכנת SPSS