מהו סולם המדידה הנמוך מבין שני המשתנים (לפי: שמי-סדר-רווח/מנה)?

שאלה שנייה