האם קב' המב"ת תלויות אחת בשניה (מערך לפני-אחרי)?

שאלה רביעית