האם קב' המב"ת תלויות אחת בשניה (מערך לפני-אחרי)?

שאלה רביעית

מחשבון המבחן הסטטיסטי©

© 2016 by Manor Zeltzer. Proudly created with Wix.com

Academily2@gmail.com | 052-4209406 | קיבוץ בית אלפא