אנחנו עוזרים ב...

ייעוץ וניתוח סטטיסטי (SPSS)

תמלול ראיונות ושיחות

ליווי בכתיבת עבודות וסמינריונים

תרגום מאמרים (Article Translation)

© 2016 by Manor Zeltzer. Proudly created with Wix.com

Academily2@gmail.com | 052-4209406 | קיבוץ בית אלפא