top of page

ליווי בכתיבת עבודות וסמינריונים

תוכן עניינים
אי אפשר להימלט מהן... באקדמיה כותבים עבודות וזהו.
עבודות ובחינות הן שתי הדרכים באמצעותן מעריכים סטודנטים באקדמיה והן קני המידה שעל פיהן ניתן לתת להם ציונים, ללמוד על מידת הרצינות שלהם, על מידת הבקיאות שלהם בכתוב וכיו"ב.
הבעיה היא, שלחלק מהסטודנטים, כתיבת עבודה אקדמית, ביצוע אינטגרצייה ספרותית, כתיבת מחשבות, רגשות ורפלקציות, אינן פשוטות כלל, אך עדיין הכרחיות ומהוות חלק מהדרישות ומהציפיות שיש מכל סטודנט וסטודנטית.
מסטודנט המסיים את האקדמיה, מצופה שידע לכתוב את טענותיו, לבססן על ספרות מדעית, להסיק מסקנות ולנמקן, להעביר בכתב את אשר בראשו וליבו וכו'.   
כאן ב"אקדמילי", אנחנו בשבילכם, לתת סיוע, הכוונה, דגשים מתאימים והדרכה צמודה בכתיבת עבודות אקדמיות מכל הסוגים. 
 

ממטלות קורסים פשוטות ועד לעבודות הסמינריוניות, התיזות ועבודות הגמר, גם באנגלית וגם בעברית.

יש לכם עבודה? צריכים עזרה?

כתיבה אקדמית ו APA

Student academic writing is at the heart of teaching and learning in higher education (Coffing et al., 2005)

לעולם המדע והמחקר שפה משלו. ועם שפה משלו, מגיעים גם חוקים וכללים משלו, כגון מהו הסדר הכרונולוגי של מאמר או דו"ח מחקר, איפה למצוא את המאמר שאתם מחפשים, היכן לכתוב "נקודה", "פסיק" או סוגריים, מה נכתב נטוי ומה ישר ועוד...

נוסף על כך, כאן ב"אקדמילי" אנו מאמינים בשקיפות ובנוחיות הסטודנטים. על כן, לא משנה מאיזה מוסד לימודי אתה,  להלן קישורים בנושאי חוקי ציטוט ואיזכור ביבליוגרפי של מוסדות שונים (*קישורים אלו מצויים באתרי המוסדות ללא תשלום)

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית? יש לכם שאלה? 

bottom of page